PEDAGOGIKA – STUDIA

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – specjalność umożliwia zdobycie kwalifikacji nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia nowoczesnej i efektywnej edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Więcej informacji i pełny opis kierunku na naszej stronie internetowej w sekcji:

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – PEDAGOGIKA

STUDIA MAGISTERSKIE – Uzupełniające PEDAGOGIKA

Specjalności:

– Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacyjną

Pedagogika studia II stopnia (profil praktyczny) mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedzę o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach.

Więcej informacji i pełny opis kierunku na naszej stronie internetowej w sekcji:

STUDIA MAGISTERSKIE – Uzupełniające – PEDAGOGIKA