DORADZTWO I PORADY PRAWNE

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DRODZY PAŃSTWO NAUCZYCIELE
      
       Zmieniające się prawo pracy oraz prawo oświatowe wymuszają Państwa bieżącą znajomość podstawowych zapisów, szczególnie tych, które regulują nową formę nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna, kontrola), status nauczyciela, jego prawa i obowiązki, ścieżkę awansu zawodowego, zasady funkcjonowania szkoły – placówki, konstruowanie aktów prawa wewnątrzszkolnego, prowadzenie dokumentacji pracy nauczycieli i inne.

      Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli  w Limanowej www.npdn.pl (ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa ), jako pierwsza w województwie małopolskim , utworzyła od dnia 1 września 2010 r. Ośrodek Wspomagania Nauczycieli i Dyrektorów Szkół. 

Ośrodkiem kieruje mgr Władysław Ścianek, długoletni wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie. W ramach pracy tego Ośrodka już można korzystać z bezpłatnych porad prawnych:

  • we wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 14.00 prosimy dzwonić na nr

tel. 502 767 777 tel. 600 399 978,  e-mail : npdn@onet.pl

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LIMANOWA:    www.npdn.pl

  • osobiście (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu)

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z powyższej oferty oraz czekamy na cenne dla nas uwagi i propozycje. 

DYREKTOR NPDN w Limanowej 
dr Robert Krasowski

www.npdn.pl