EKONOMIA – Studia licencjackie i magisterskie

STUDIA LICENCJACKIE – EKONOMIA

Specjalności / profile kształcenia:

– Ekonomia menadżerska i finanse przedsiębiorstw

– Ekonomika sektora publicznego

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych.

Więcej informacji i pełny opis kierunku na naszej stronie internetowej w sekcji:

Studia licencjackie – Ekonomia

STUDIA MAGISTERSKIE – EKONOMIA

Specjalności / profile kształcenia:

– Gospodarowanie nieruchomościami

– Ekonomika bezpieczeństwa

– Gospodarka finansowa i rachunkowość

– Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Więcej informacji i pełny opis kierunku na naszej stronie internetowej w sekcji:

Studia magisterskie  – Ekonomia