LOGOPEDIA

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

Więcej informacji i pełny opis kierunku na naszej stronie internetowej w sekcji: Studia Podyplomowe